Sveiki atvykę į Quadvin!

Quadvin yra tam, kad padėtų Vartotojui operatyviai gauti duomenis apie jį dominančią transporto priemonę.

Žemiau yra išdėstytos Quadvin Naudojimo Sąlygos, kurios yra taikomos visiems, kurie naudojasi tinklalapiu ir jo teikiamomis paslaugomis.

Šio tinklalapio lankytojas turėtų perskaityti Quadvin Naudojimo Sąlygas tam, kad suprastų ko jis gali tikėtis naudodamas šį tinklalapį ir kokios apimties informaciją jis gali gauti.

Quadvin tinklalapio Naudojimo Sąlygos

Quadvin gali savo nuožiūra ir bet kuriuo metu keisti ar papildyti šias tinklalapio Naudojimo Sąlygas. Lankytojas privalo periodiškai tikrinti, ar šiose Naudojimo Sąlygose nėra pakeitimų tam, kad būtų tikras ar jis susipažinęs su aktualia Quadvin Naudojimo Sąlygų redakcija. Lankytojui, kuris naudoja https://www.quadvin.com tinklalapį galioja tik aktuali ir naudojimo momentu galiojanti Naudojimo Sąlygų redakcija. Jei po pakeitimų Lankytojas naudosis mūsų svetaine, bus laikoma, kad jis sutinka su tais pakeitimais. Quadvin neteikia ir neįsipareigoja teikti Lankytojui jokių papildomų paaiškinimų ar komentarų susijusių su šiomis tinklalapio Naudojimo Sąlygomis ar bet kokio kito šio tinklalapio turinio.

Tinklalapio Naudojimo Sąlygos - tai susitarimas tarp https://www.quadvin.com ( "tinklalapio savininko", "Quadvin", "mūsų" ar "mes" ) ir Lankytojo ("jūsų" , "Naudotojo", "Vartotojo", "Lankytojo") dėl Quadvin Naudojimo Sąlygų. Lankytojas gali būti įmonė ar 18+ amžiaus fizinis asmuo arba jaunesnio amžiaus, jei to Lankytojo šalies įstatymai tai leidžia. Šios Naudojimo Sąlygos sudarytos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisę ir teisminės jurisdikcijos šalis yra Lietuvos Respublika

Jei naudojatės https://www.quadvin.com svetaine, jūs privalote laikytis Quadvin Naudojimo Sąlygų, kurios kartu su mūsų Privatumo Politika reglamentuoja Quadvin santykius su jumis. Jei nepilnai perskaitėte, nevisiškai suprantate kas yra parašyta arba perskaitėte ir pilnai suprantate kas yra parašyta Quadvin Naudojimo Sąlygose, bet nesutinkate su kuria nors šių sąlygų dalimi, nesinaudokite mūsų svetaine ir neužsisakykite jokių mūsų paslaugų. Jei kiltų klausimų dėl bet kurios Quadvin Naudojimo Sąlygų nuostatos, Quadvin jas gali patikslinti, kad jos visais atvejais būtų vertinamos Quadvin naudai. Jūs galite lankytis ir naudotis https://www.quadvin.com paslaugomis tik tuo atveju, jei visiškai sutinkate su visomis Quadvin svetainės Naudojimo Sąlygomis.

Naudodamiesi mūsų paslaugomis patvirtinate, kad perskaitėte mūsų Privatumo Politiką, kurią rasite adresu www.quadvin.com/about/privacy  ("Privatumo Politika").

Bendras pareiškimas dėl atsakomybės apribojimo

Quadvin neteikia jokių pažadų ar garantijų dėl šios interneto svetainės turinio tikslumo, išsamumo ar tinkamumo naudoti ir aiškiai atsisako atsakomybės už šios svetainės turinio klaidas ir netikslumus. Su turiniu nesuteikiama jokia numanoma ar įstatymų nustatyta garantija dėl tinkamumo parduoti ar pirkti produktus ar paslaugas tam tikram tikslui. Šioje svetainėje pateikiamos nuorodos į bet kokius konkrečius komercinius produktus, procesus ar paslaugas arba bet kokio prekybos, firmos, gamintojo ir jų pavadinimo ar prekių ženklų naudojimas yra skirtas visuomenės informavimui ir patogumui ir nėra Quadvin tų produktų ar paslaugų reklamavimas ar rekomendavimas. Nuorodos į kitas svetaines yra tik Lankytojo patogumui. Quadvin jų nekontroliuoja ir neatsako už jų turinį, informaciją ir medžiagą.

Quadvin neprisiima atsakomybės už nuostolių atsiradimą (ir jų atlyginimą) jei tokie atsirastų naudojant šią svetainę: bet kokį sužalojimą ar mirtį; duomenų praradimą; pajamų praradimą arba numatomo pelno negavimą; verslo praradimą; galimybių praradimą; prestižo praradimą, žąlą reputacijai; trečiųjų šalių patirti nuostoliai; bet kokių kitų neigiamų pasekmių. Quadvin negali garantuoti ir užtikrinti, kad iš šios svetainės ar iš serverio, kur laikomi Quadvin duomenys, atsiųsti failai ir duomenys bus neužkrėsti visų tipų virusais ar kenkėjiškomis programomis dėl kurių gali įvykti duomenų netekimas, nutekėjimas, programinės, kompiuterinės ar panašios įrangos sugadinimas. Bet kokios informacijos ar medžiagos naudojimas https://www.quadvin.com svetainėje yra Lankytojo rizika, už kurią Quadvin neprisiima atsakomybės.

Pareiškimas dėl Quadvin Transporto Priemonių Istorijos Išrašų atsakomybės ribojimo

Quadvin gali pateikti duomenis apie keturračius motociklus (ATV, All Terrain Vehicle) bagius (UTV, Utility Vehicle) ir bekelės motociklus (OFMC, Off-Road Motorcycle) toliau visi kartu "Bekelės Transporto Priemonė", "Transporto Priemonė" ir Motociklus, toliau "Kelių Transporto Priemonė", "Transporto Priemonė", kurie gaunami iš valstybinių įstaigų - U.S. Environmental Protection Agency, U.S. National Highway Trafic Safety Administration, U.S. Consumer Product Safety Commission, Tarptautinių organizacijų ir Transporto Priemonių gamintojų, kurie teikia duomenis viešai ar tiesiogiai viešiems registrams, taip pat duomenis, kurie yra sukurti teisės aktų ir tarptautinių sutarčių pagrindu ir yra skirti tarptautinei visuomenei viešai susipažinti, atvirus duomenis iš nevyriausybinių organizacijų ir privačių kompanijų. Quadvin Transporto Priemonių Istorijos Išrašas ("Quadvin Vehicle History Report") - už tam tikrą atlygį tinklalapyje https://www.quadvin.com Vartotojui pateiktas išrašas anglų kalba apie jį dominančios Transporto Priemonės ir ir jos variklio techninius duomenis. Išrašas nebūtinai talpins duomenis iš visų aukščiau pateiktų šaltinių. Quadvin Vehicle History Report turinys priklausys nuo Naudotojo suvestų duomenų apie Transporto Priemonę paieškos formoje, transporto priemonės gamintojo pateiktų duomenų į aukščiau išvardintus registrus ir Quadvin tuo momentu teikiamų duomenų apimties. Quadvin pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti Quadvin Vehicle History Report turinį jį praplėčiant, pakeičiant, papildant ar kitais būdais modifikuojant. Jei Quadvin Vehicle History Report pateikė Vartotojui duomenis iš bent vieno aukščiau paminėto duomenų šaltinio, yra laikoma, kad Quadvin tinklalapio Naudotojui suteikė tinkamai paslaugą.

Prieš suteikiant mokamą paslaugą Lankytojui, jis yra informuojamas apie šias Naudojimo Sąlygas, todėl Lankytojas turi galimybę atsisakyti mokamos paslaugos ir nesinaudoti visomis kitomis Quadvin teikiamomis paslaugomis, nesvarbu ar jos yra mokamos ar nemokamos. Jeigu pagal Lankytojo įvestus duomenis paieškos sistemoje Quadvin neturi duomenų apie transporto priemonę, istorijos išrašas nėra formuojamas. Vartotojas siekiantis gauti Quadvin Vehicle History Report turi paieškos skiltyje įvesti 17 ženklų transporto priemonės identifikavimo numerį (Vehicle Identification Number) ir pasirinkti iš sąrašo arba įvesti rankiniu būdu, jei tokia opcija yra, transporto priemonės Modelio pavadinimą ar/ir kitus parametrus. Quadvin nevykdo Lankytojo pateikto VIN numerio teisėtumo įvertinimo. Bet kokį Lankytojo įvestą 17 ženklų numerį Quadvin vertins kaip VIN numerį net jeigu jis toks nėra. Atsižvelgiant į tai https://www.quadvin.com Lankytojas pats turi įsitikinti jam prieinamais būdais ar jo įvestas paieškos sistemoje ATV (All Terrain Vehicle), UTV (Utility Vehicle), OFMC (Off-Road Motorcycle) ar Motociklo 17 ženklų numeris yra VIN numeris ir ar jis atitinka jam keliamus reikalavimus nurodytus US teisės aktuose. Lankytojas negali tikėtis duomenų tokie kokie jie yra gavimo, jei informacijos gavimo tikslais jis naudos ientifikavimo numerį, kuris neatitinka VIN numeriui keliamų reikalavimų. Net ir tuo atvejui, jei pagal Lankytojo užklausą būtų suformuotas Quadvin Vehicle History Report, Quadvin jokiais būdais negarantuoja, kad Lankytojo įvestas 17 ženklų numeris atitinka VIN numeriui įstatymų keliamus reikalavimus.

Quadvin neteikia jokių garantijų dėl Ataskaitoje pateiktų duomenų tikrumo ir tuo atveju jeigu Naudotojas sąmoningai, netyčia, dėl nežinojimo ar nesupratimo ar dėl bet kokios kitos priežasties paieškos formoje įves transporto priemonės VIN numerį ir pasirinks modelio pavadinimą, kurie priklauso skirtingoms transporto priemonėms. Naudotojas prieš pildydamas paieškos formą turi įsitikinti ar jo įvedamas bekelės Transporto Priemonės ar Kelių Transporto Priemonės identifikavimo numeris, variklio kodas ir modelio pavadinimas priklauso tai pačiai transporto priemonei. Jei vartotojas dėl bet kokių priežasčių naudos identifikavimo numerį, variklio kodą ir modelio pavadinimą, kurie priklauso skirtingoms transporto priemonėms, Quadvin formuojant ataskaitą teiks pirmenybę arba gali teikti pirmenybę remiantis modelio pavadinimu ir modelio metų identifikatoriumi nurodytu identifikavimo numeryje.

Net ir tinkamai įvedus duomenis į paieškos sistemą, Quadvin negarantuoja, kad ataskaitoje nurodyta transporto priemonė yra sertifikuota ("covered by Certificate of Conformity"). Tai gali nutikti tais atvejais jei JAV vyriausybė atšaukė sertifikato (Certificate of Conformity) galiojimą transporto priemonių grupei ir Transporto Priemonė, kurios istorija domisi Vartotojas, papuola į tą grupę; bet kurios valstybės institucija administracine ar teismine tvarka panaikino sertifikatą konkrečiai transporto priemonei, kurios istorija domisi Vartotojas; gamintojas viršijo metinį/bendrą Transporto Priemonių gamybos limitą, kurį buvo deklaravęs US valstybės institucijoms ir Transporto Priemonė, kurios istorija domisi Vartotojas, pagal VIN numerį nepatenka į gamintojo deklaruotų sertifikuotų transporto priemonių sąrašą; transporto priemonės modelio pavadinimo nėra sertifikuotų modelių saraše, kurį gamintojas pateikė US valstybinei institucijai; gamintojas pateikė nevisus, netikslius arba visai nepateikė duomenų valstybės institucijoms ar kitoms organizacijoms iš kurių gauna duomenis Quadvin apie transporto priemonės modelio pavadinimą, gamintojo firmos prekybinį pavadinima ("Make"), identifikavimo numerio dešifravimą ar bet kokį kitą transporto priemonės apibūdinimą, kuris turi įtakos transporto priemonės identifikavimui; gamintojo duomenys apie gamintojo firmos prekybinį pavadinimą, transporto priemonės modelio pavadinimą, VIN dešifravimą registruose iš kurių Quadvin gauna duomenis, yra skirtingi; gamintojo pateiktas modelio pavadinimas registre yra neunikalus ir dubliuojasi su kito gamintojo modelio pavadinimu; dėl klaidos, neapdairumo ar dėl bet kokių kitų priežasčių.

Quadvin Vehicle History Reports atspindi transporto priemonių sertifikavimo duomenis pagal JAV įstatymų keliamus reikalavimus. Jei Vartotojas neranda Quadvin paieškos sistemoje duomenų apie jį dominančią transporto priemonę, tai jokiu būdu nereiškia Quadvin patvirtinimo, kad ta transporto priemonė nėra ar negali būti sertifikuota (covered by Certificate of Conformity). Taip pat Quadvin negarantuoja, kad Quadvin Vehicle History Report bus pateikti pilni ir išsamūs duomenys apie transporto priemonės sertifikaciją tais atvejais kai gamintojas tų duomenų nepateikia registrui iš kurių duomenis ima Quadvin. Atsižvelgiant į tokius atvejus, Vartotojo lūkesčiai dėl informacijos gavimo apie originalų transporto priemonės gamintoją (OEM - Original Equipment Manufacturer) ir gamintojo šalį ir originalų tos transporto priemonės variklio gamintoją ir gamintojo šalį gali būti nepatenkinti.

Quadvin negarantuoja transporto priemonės duomenų atitikimo ir tais atvejais, jei transporto priemonė, kuria domisi Lankytojas, buvo modifikuota ir dėl to neatitinka gamintojo deklaruotų techninių specifikacijų.

Quadvin paieška nevisais atvejais tiksliai identifikuoja transporto priemonę, todėl Vartotojas gali gauti išplėstinę ataskaitą su tam tikrais transporto priemonės modelio techninių duomenų variantais.

Quadvin jokiu būdu neteigia, kad betkokia Transporto Priemonė apie kurią domėjosi Vartotojas yra kokybiška ar nekokybiška, legali ar nelegali ir nesuteikia jokių kokybės garantijų dėl Transporto Priemonės nepriklausomai nuo to ar jai Quadvin suformavo Vehicle History Report ar ne.

Quadvin Vehicle History Report yra skirtas tik susipažinimui su duomenimis, kuriuos apie transporto priemonę pateikė jos gamintojas arba trečioji šalis. Quadvin Vehicle History Report negali būti panaudotas sprendžiant ginčą teisme, priimant administracinį sprendimą dėl transporto priemonės ar kituose ginčuose, kurios nagrinėja valstybinės ar privačios institucijos. Quadvin Vehicle History Report yra skirtas tik asmeniniui naudojimui ir negali būti viešai platinamas, perparduodamas, reprodukuojamas ar kitokiais būdais pateikiamas plačiąjai auditorijai be Quadvin sutikimo. Jeigu Vartotojui kyla betkokių abejonių dėl jį dominančios transporto priemonės, jis savo iniciatyva turėtų papildomai pasikonsultuoti su kompetetingu asmeniu ar įstaiga arba ieškoti informacijos apie transporto priemonę kituose šaltiniuose jeigu jam tai yra aktualu. Quadvin pateikti paaiškinimai apie Quadvin History Report yra šiose Naudojimo Sąlygose ir https://www.quadvin.com tinklalapio turinyje.

Quadvin laiko, kad šie paaiškinimai yra pakankamai išsamūs, kad Naudotojo lūkesčiai dėl mokamų paslaugų būtų patenkinti, todėl Quadvin neteikia jokių papildomų komentarų ir individualių paaiškinimų Naudotojui dėl Quadvin Vehicle History Report ir jame esančių duomenų. Quadvin Vehicle History Report pateikiami duomenys yra tokie kokie yra tą momentą kai Lankytojas juos gauna ir Quadvin neatsako jeigu šaltiniuose iš kurių gauna informaciją tie duomenys vėliau pasikeis dėl to, kad gamintojas, valstybinė įstaiga ar bet kas kitas tuos duomenis pakeis ištaisydamas klaidą, papildydamas duomenis, juos ištrindamas ar dėl kitos bet kurios priežasties kuri lemtų duomenų pasikeitimą ir neatitikimą.

Quadvin Vehicle History Report naudojami keturračių motociklų (ATV, All Terrain Vehicle), bagių (UTV, Utility Vehicle), bekelės motociklų (OFMC, Off-Road Motorcycle) ir Motociklų apibrėžimai yra tik informacinio pobūdžio. Transporto priemonės patenkančios į šią kategoriją įvairių institucijų gali būti apibūdinamos skirtingai, todėl jei Naudotojui dėl to kyla neaiškumų, jis turėtų papildomai apie tai pasikonsultuoti su kompetetingu asmeniu.

Quadvin siekia palengvinti galimybę gauti duomenis apie dominančią transporto priemonę, kad tinklalapio https://www.quadvin.com Lankytojas remiantis gamintojo pateiktais duomenimis apie bekelės transporto priemonę pats galėtų priimti tinkamą sprendimą apie jos įsigyjimą ar jos pardavimą arba susipažintų su tos transporto priemonės techniniais duomenimis ir pagaminimo istoriją.

Autorių teisės

Visas tekstas, grafika, dizainas, turinio išdėstymas, Quadvin logotipas, nuotraukos ir programinis svetainės turinys priklauso Quadvin. Visas toks Turinys yra saugomas autorių teisių bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų. Viešai matomas ir Vartotojui prieinamas, taip kaip numatė Quadvin administratorius, tinklalapio Turinys gali būti kopijuojamas, atgaminamas, platinamas, perpublikuojamas, atsisiunčiamas, skelbiamas ar perduodamas bet kokiomis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninėmis, kopijavimo, įrašymo ar kitomis priemonėmis gavus išankstinį rašytinį Quadvin savininko leidimą. Toks naudojimas turi nepažeisti Quadvin teisėtų interesų ir įstatymais saugomų teisių. Ribojanti nuostata dėl atsisiuntimo ir naudojimo savo reikmėms (be tikslo platinti ir viešinti visomis formomis) nėra taikoma Quadvin Vehicle History Report, kurią Naudotojas gauna už atlygį. Naudotojas gali Quadvin Vehicle History Report rodyti kitiems asmenims, pvz. pirkėjui, draugams, šeimos nariams, bendraminčiams, aptarti gautus duomenis su jais ar naudoti Quadvin History Report savo nuožiūra kitais tikslais ir tokia forma, kad nebūtų pažeistos Quadvin ir/ar trečiųjų asmenų įstatymų saugomos teisės.

Tinklalapio naudojimo ribojimai

Jūs negalite naudoti jokių automatinių įrenginių, programų, metodikų, procesų ar kitokių priemonių, kurios sudarytų kitokią nei numatė Quadvin galimybę prieiti prie Quadvin turinio; stebėti visos ar dalies svetainės veiklą; gauti, kopijuoti, platinti ar dalintis jos medžiaga, dokumentais ir informacija prie kurios Quadvin Vartotojui nesuteikė prieigos; nuskaityti svetainės duomenis; pažeisti sveteinės saugumo ir autentifikavimo priemones; sekti ir atsekti betkurį kitą svetainės Lankytoją ir siekti gauti jo veiklos, naršymo, asmeninius ar bet kuriuos kitus duomenis; sutrikdyti arba apsunkinti svetainės veiklą; apsunkinti galimybe naudotis svetaine kitam asmeniui; neteisėtai patekti į Quadvin serverį ir pažeisti, ištrinti, modifikuoti ar kitais būdais pakenkti Quadvin tinklalapiui.

Jei Lankytojas atlieka aukščiau išvardintus veiksmus ar kitą betkurią neteisėtą veiklą Quadvin atžvilgiu, mes galime be atskiro įspėjimo užblokuoti (terminate) Lankytojo galimybe naudotis mūsu tinklalapiu ir paslaugomis, taip pat apie tokią jo veiklą pranešti valstybinėms institucijoms ir joms atskleisti Naudotojo duomenis. Lankytojas gali naudoti tinklalapį tik įprastomis priemonėmis ir sąžiningo naudojimo tikslais. Prieiga prie papildomų tinklalapio duomenų, marketingo, veiklos optimizavimo ar su tuom susijusiais tikslais yra galima tik gavus Quadvin rašytinį sutikimą.